ZARZĄD

Prezes - Marian Zupa
Wiceprezes - Grzegorz Brasel
Wiceprezes - Paweł Kurajk
Ewa Kurajk - Sekretarz
Członek -  Arkadiusz Błaszkowski
Członek - Tomasz Chyła
Członek - Henryk Knobel
Członek - Dorota Pietrzyk
Członek - Tomasz Szpak
Członek - Marcin Wójcik