AKTUALNOŚCI

2011-04-26
2011-05-10 Następne Zebranie Zarządu GAMK (PRZENIESIONO!!!)

Dnia 10 maja odbędzie się Zebranie Zarządu GAMK.

Tematem zebrania jest organizacja zbliżających się zawodów i sprawy bieżące.