AKTUALNOŚCI

2011-04-26
po Walnym Zebraniu Członków

Walne Zebranie Członków Gdańskiego Auto Moto Klubu odbyło się w 2 terminie w zgodzie z panującymi przepisami.  Zebranie otworzył pan Marian Zupa, który następnie oddał głos Pawłowi Kurajk.

Walne Zebranie usłyszało szerokie sprawozdanie z działalności Klubu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej z ostatnich lat. Po wysłuchani zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W trakcie Zebrania zostały wyłonione nowe władze, z którymi można się zapoznać w zakładce Zarząd na naszej stronie. Wyłoniono też delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego (odbędzie się 16 kwietnia 2011r. w Gdańsku)

 

Równie istotnym jest, iż spotkanie członków Klubu zaowocowało interesującą dyskusją na temat sytuacji w Klubie, a także planach na przyszłość. Wytyczone zostały również nowe drogi dla osiągnięcia wytyczonych w przeszłości celów. Padło kilka bardzo ciekawych pomysłów rozwoju Klubu.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Auto Moto Klubu zostało przedłożone w Urzędzie Miasta Gdańska.

 

Klub jak do tej pory, będzie zrzeszał i szkolił fanatyków sportów motorowych, szczególnie motocrossowych. Będziemy też organizować zawody na najwyższym możliwym poziomie.

 W tym roku wyzwaniem są Mistrzostwa Swiata Sidecar Motocross i Mistrzostwa Europy Quadcross.